Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6

Przedszkole nr 18 Rybnik

ADRES:

44-251 Rybnik
ul. Małachowskiego 40

NUMER KONTAKTOWY:

(+48) (32)4218495
faks: (32) 4218495

ADRES STRONY INTERNETOWEJ:
https://www.p18.miastorybnik.pl

ADRES E-MAIL:
p18rybnik@interia.pl