Innowacja pedagogiczna „Przedszkolak w cyfrowym świecie”

Innowacja pedagogiczna „Przedszkolak w cyfrowym świecie”

Gr. Słoneczka

Nowe technologie otaczają nas na każdym kroku. Bardzo często już najmłodsze dzieci korzystają z komputerów, telefonów i Internetu, a obsługa urządzeń cyfrowych nie stanowi dla nich problemu. Zadaniem dorosłych jest kształtowanie w dzieciach umiejętności racjonalnego i bezpiecznego korzystania z nowych technologii. Narzędzia multimedialne pozwalają dzieciom poznać to, czego nie mogą zobaczyć w rzeczywistości, służą do rozwiązywania: zagadek, rebusów, układania puzzli, wykonywania ćwiczeń grafomotorycznych, rozwijają spostrzegawczość, ćwiczą pamięć, słuch muzyczny i fonematyczny. Dzięki pracy z tablicą multimedialną, Internetem dzieci mają także możliwość uczestniczenia w zajęciach badawczych i eksperymentach. Dzieci mogą pisać, rysować, malować, zaznaczać, podkreślać, na każdym wyświetlonym na ekranie obrazie, łącząc myślenie z ruchem. Dzięki temu, iż mogą się bawić, przyswajają wiedzę bez przekonania, że zajęcia są monotonne i nieciekawe. Narzędzia multimedialne mogą być stosowane na zajęciach dydaktycznych, podczas wprowadzania nowego tematu, jako przerywnik, jako utrwalenie materiału, podsumowanie zajęć, ewaluacja wiedzy, jako dodatkowe zajęcia dla chętnych, praca w grupie, indywidualna, zespołowa. Stymulatorem do podjęcia innowacji jest obserwacja rozwoju zainteresowań naszych wychowanków nowymi technologiami. Niniejsza innowacja ma na celu wprowadzenie dzieci w aplikacje i narzędzia multimedialne, na podstawie których, w procesie ewaluacji, dzieci stworzą dwie własne gry multimedialne oraz zaprojektują grafikę do albumu o Boguszowicach, wykorzystując narzędzie do tworzenia grafiki Canva oraz program Photoshop. Innowacja zakłada również przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem ciekawych metod, między innymi elementów metody WebQuestu, dostosowanej do możliwości i wieku dzieci. Główne urządzenia wykorzystywane podczas zajęć to: laptop, tablica interaktywna, telefon komórkowy, tablet. Konieczny jest również stały dostęp do Internetu.

 

Ewaluacja innowacji- nasze gry (linki poniżej)

Gra „Wakacyjna przygoda”

Gra „Słoneczkowe memory”

Nasze puzzle „Kociaczki”

 

Fotorelacja z niektórych naszych działań: