Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „W świecie Montessori”

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „W świecie Montessori”
Grupa „Pszczółki” przez 8 miesięcy realizowała zadania w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „W świecie Montessori”.
Celem projektu było promowanie pracy według koncepcji Marii Montessori oraz wprowadzenie elementów pedagogiki Marii Montessori w placówkach niemontessoriańskich.
Projekt trwał od 1 października 2022 do 30 maja 2023 roku. Przez 8 miesięcy dzieci z grupy „Pszczółki” zapoznawały się z następującymi tematami:
1. Półka tematyczna – „Jesień”
2. Półka tematyczna – „Polska
3. Pieczenie pierniczków
4. Wrzeciona – przeliczanie do 10
5. Półka tematyczna – wybrany kontynent – w naszym przypadku Afryka
6. Budowa kwiatu
7. Cykl życia motyla
8. Ożywione, nieożywione, obumarłe
„Pedagogika Montessori pozwala dziecku osiągnąć pewność siebie i samodzielność, a także daje mu możliwość wyboru aktywności oraz rozwijania się we własnym tempie. Kładzie nacisk na to, aby nie traktować dziecka jako przyszłego dorosłego, którego się modeluje, ale jako pełnoprawną osobę, którą darzy się głębokim szacunkiem. Dorosłym – rodzicom i nauczycielom – pomaga życzliwie, dyskretnie, ale z pełnym zaangażowaniem towarzyszyć dziecku na drodze rozwoju.”
[źródło: Ch. Poussin (2017) Metoda Montessori. Naucz mnie robić to samodzielnie.]