Nasze Przedszkole nr 18

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6

 

 

      Przedszkole nr 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 zlokalizowane jest w dzielnicy Boguszowice – Stare. Dzielnica liczy około 4000 mieszkańców. W miejscowości tej występuje budownictwo wielorodzinne oraz jednorodzinne. Wychowankowie w większości pochodzą z rodzin robotniczych, ich rodzice głównie pracują w pobliskich kopalniach. Boguszowice są dzielnicą Rybnika oddaloną od centrum o około 9 kilometrów. W centrum zaś stoi kościół pod wezwaniem NSPJ wraz z działającą przy nim ochronką parafialną. Przy głównej drodze zlokalizowane są instytucje użyteczności publicznej takie jak: oddział poczty, apteka, zakład fotograficzny, biblioteka publiczna, cukiernia, ajencja PKO, gabinet weterynaryjny,  zakłady fryzjerskie i liczne sklepy spożywcze.

     Przedszkole mieści się w budynku dwupiętrowym, liczącym prawie sto lat. Przedszkole jest wielooddziałowe, liczba oddziałów zmienia się w zależności od warunków demograficznych. W naszej placówce zatrudnionych jest 11 nauczycielek wraz z dyrektorem, katechetką i logopedą. Wszystkie nauczycielki posiadają wymagane kwalifikacje do pracy z dziećmi. Oprócz kadry pedagogicznej
w przedszkolu znajduje zatrudnienie 8 pracowników administracji i obsługi.


    Nasza placówka rozwija się wielokierunkowo. Z roku na rok czynimy starania o podniesienie stopnia szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz jakości usług edukacyjnych. Przy współudziale rodziców i władz lokalnych pozyskujemy sponsorów, wypracowujemy dodatkowe środki na bieżące remonty i wyposażenie placówki. W latach, kiedy komputery zaczynały dopiero pojawiać się w naszych domach, my jako jedno z czterech Rybnickich przedszkoli pozyskaliśmy dwa zestawy komputerowe przystosowane dla małych dzieci, które podarowała nam firma IBM. Obecnie nasze sale wyposażane są w laptopy i tablice interaktywne. Jako placówka oświatowa współpracujemy też z wieloma instytucjami i zakładami naszego środowiska bliższego i dalszego. Naszym dzieciom stwarzamy okazję do zdobywania nowych umiejętności, wyrażania siebie, przyswajania ogólnie przyjętych norm zachowania, rozwijania poczucia więzi rodzinnych, nabywania postaw prospołecznych i prozdrowotnych, poznania technologii informatycznych oraz  przyszłego miejsca nauki – szkoły podstawowej. 

      Nasze przedszkole może się poszczycić wspaniałym ogrodem, w którym dzieci zaspokajają swoje potrzeby ruchowe poprzez zabawy, gry i korzystanie ze sprzętów ogrodowych.  Nasi nauczyciele pozyskują dodatkowe kwalifikacje, nieustannie doskonalą swoje umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Wśród pracowników przedszkola panuje przyjazna, rodzinna atmosfera, która przekłada się na pozytywne relacje z dziećmi i ich rodzicami. Nasi mali klienci czują się u nas bezpiecznie i „swojsko”, a rodzice chętnie powierzają nam pod opiekę swoje pociechy.