Odkrywamy talenty

 

 

Z radością informujemy, że nasze przedszkole uzyskało tytuł

 

 

„Szkoły Odkrywców Talentów”,

 

który świadczy o tym, że nasza placówka przyczynia się do odkrywania,

promocji i wspierania uzdolnień dzieci.

Ten tytuł przyznało nam Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2012/13.

Nauczyciele oraz pracownicy naszego przedszkola wspierają osobiście każde dziecko i pomagają mu w odkrywaniu nie tylko otaczającego świata, ale też samego siebie, swoich zalet i mocnych stron.

Każde dziecko ma określone predyspozycje i zainteresowania.

Potrzebują one wsparcia by mogły rozwinąć się w prawdziwy talent.

Pierwszym krokiem do rozwoju ponadprzeciętnych zdolności jest bezpośrednia praca z dzieckiem, obserwowanie go, wspieranie
i motywowanie do działania.

Kolejnym etapem jest tworzenie dziecku warunków, zachęcających do wytrwałości, podejmowania kolejnych prób i eksperymentowania.


Nasze przedszkole zapewnia swoim wychowankom istotny kapitał na przyszłość - na radosne, pełne i szczęśliwe życie.

Tutaj dziecko przeżywa radość i zadowolenie, poznaje smak sukcesów,

przygotowuje się do aktywnego i twórczego życia.

Nauczyciele z pasją pracują ze swoimi wychowankami.

Prowadzą kółka zainteresowań: plastyczne, teatralne, kulinarne, językowe.


Przedszkole systematycznie wzbogaca swoją bazę służącą odkrywaniu
i rozwijaniu talentów dzieci.

Nasze dzieci uczestniczą w przeglądach, festiwalach,

imprezach miejskich i środowiskowych, konkursach miejskich
i ogólnopolskich, gdzie mają okazję zaprezentować swoje zdolności.


Z dumą śledzimy losy naszych wychowanków, których sukcesy na arenie ogólnopolskiej są potwierdzeniem celowości działań podejmowanych przez nasze przedszkole.

 

 Odkrywamy talenty