Innowacja pedagogiczna „Tajemniczy świat owadów”

Innowacja pedagogiczna „Tajemniczy świat owadów”

Gr. „Motylki”, „Pszczółki” i „Biedronki”

Grupy Motylki, Pszczółki i Biedronki brały udział w innowacji pedagogicznej „Tajemniczy świat owadów”, która trwała od października 2022 roku do maja 2023 roku. Celem głównym innowacji było zainteresowanie dzieci przyrodą, wzbudzenie ciekawości otaczającym nas światem. Dziecięca aktywność była stymulowana w kierunku poznania świata owadów, ich roli dla środowiska przyrodniczego oraz ukierunkowanie wiadomości dzieci na wartości ekologiczne. Dzieci założyły wraz z nauczycielami hodowlę patyczaków, mrówek i motyli. Dzięki temu miały możliwość obserwacji tych owadów, ich rozwoju i zachowania. Podczas zajęć realizowano treści dotyczące życia owadów w naszym kraju, ich znaczenia, czy są pożyteczne lub szkodzą. Przedszkolaki zapoznawały się z różnymi filmami edukacyjnymi, grami dydaktycznymi, które jeszcze bardziej zainteresowały je daną tematyką. Dzieci podczas trwania innowacji obserwowały zmieniającą się przyrodę w ogrodzie przedszkolnym, prowadziły obserwacje przyrodnicze w terenie z wykorzystaniem m.in. lup. Grupy Motylki, Pszczółki i Biedronki wspólnymi siłami stworzyły hodowlę roślin miododajnych oraz przedszkolną łąkę kwiatową. Aktywnie uczestniczyły w pielęgnacji tych roślin. Założono hotel dla owadów, dzięki któremu codzienne obserwacje stają się jeszcze ciekawsze. Innowacja bardzo podobała się dzieciom, wzbogaciła ich wiedzę dotyczącą przyrody, pomogła w przyswojeniu zasad ochrony środowiska, a szczególnie owadów zapylających. Rozwinęła poczucie troski i odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. Dzieci aktywnie uczestniczyły w wydarzeniach o tematyce przyrodniczo- ekologicznej.