Projekt edukacyjny „Paluszkowe Maluchy”

Projekt edukacyjny „Paluszkowe Maluchy”

Projekt edukacyjny był prowadzony w grupie Żabki, wspierając rozwój dzieci, opierający się na masażykach, zabawach paluszkowych oraz aktywności manualnej dzieci. Projekt miał na celu rozwijanie aktywności dzieci w zakresie rozwoju mowy i motoryki małej, poprzez wykorzystywanie najprostszych form zabawy. Dzieci poprzez powtarzanie prostych rymowanek oraz ruchów z nimi związanych, wzbogacały swój słownik oraz zdolność wypowiadania się, a także kształtowały sprawność manualną i ruchową w zakresie schematu własnego ciała, orientacji w przestrzeni, rozróżnianiu stron prawa – lewa oraz kształtowania obustronnej koordynacji ruchowej.