Projekt „Przedszkole Patriotów”

Projekt „Przedszkole Patriotów”- nasze działania

 

W roku szkolnym 2022/2023 oraz 2023/2024 nasze przedszkole przystąpiło do projektu
„Przedszkole Patriotów”.

Główne cele projektu to:

  • przywracanie i podtrzymywanie pamięci o ważnych dla historii naszej Ojczyzny i regionu bohaterach i wydarzeniach,
  • upowszechnianie wiedzy na temat miejsc, faktów i postaci związanych z walką o niepodległość, bohaterstwem i męczeństwem,
  • systematyczna opieka nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami na terenie Województwa Śląskiego, stanowiącymi materialne świadectwo ważnych wydarzeń z historii Polski,
  • kształtowanie wśród dzieci i młodzieży szacunku dla przeszłości i tradycji, dziedzictwa narodowego i kulturowego,
  • pielęgnowanie tradycji patriotycznych poprzez propagowanie wiedzy
    o ważnych wydarzeniach z historii kraju i regionu,
  • dostrzeganie związków między życiem i działalnością jednostek a historią regionu, kraju,
  • współpraca z lokalną społecznością (m.in. Parafią, OSP, KGW, stowarzyszeniami),
  • rozwijanie kreatywności i umiejętności uczniowskich w zakresie efektywnej współpracy w grupie.

 

Tematyka patriotyczna od zawsze była dla nas ważna. W poprzednich latach podejmowaliśmy działania w ramach Projektu Międzynarodowego „Piękna nasza Polska cała” oraz „Szkoła i przedszkole pamięta”. Każdego roku organizowany jest Tydzień małego patrioty, uroczysta akademia z okazji święta narodowego 11 listopada- Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz przeprowadzania zajęć z okazji Dnia Flagi, Święta 3 maja- uchwalenia przez Polskę konstytucji. Od 2019 roku organizowany jest również Dzień Nauki Polskiej.

 

Społeczność naszego przedszkola postanowiła poszerzyć swoją wiedzę nad wydarzeniami, które związane są z sąsiedzką dzielnicą Rybnika- Gotartowicami. Tam bowiem, stoi pomnik upamiętniający bohaterskich harcerzy-
Franciszka i Pawła Buchalików.

 

Nasze działania rozpoczęliśmy od poznania historii związanej z bohaterskimi harcerzami. Wyszukaliśmy wszystkie informacje związane z tamtymi wydarzeniami, bohaterami, osobami, które były świadkami i jak wydarzenia te wpłynęły na nasze obecne czasy. Powstała również tematyczna gazetka na wejściu do naszego przedszkola.

 

Wrzesień jest miesiącem, w którym rozpoczęła się II Wojna Światowa, dlatego też dzieci
z grupy „Motylki” zajęły się tym trudnym, ale bardzo ważnym tematem. To polski żołnierz pierwszy stawił opór najpierw niemieckiej, a później także sowieckiej agresji. Walczył do końca z okupantami nie tracąc nadziei na zwycięstwo – zarówno na polu bitwy, jak i w konspiracji. Dzieci zapoznały się podczas zajęć w przedszkolu z najważniejszymi faktami dotyczącymi II wojny światowej, zobaczyły liczne fotografie w prezentacji multimedialnej a następnie uczestniczyły w wycieczce do Gotartowic – do miejsc pamięci narodowej. Dzieci odwiedziły pomnik ku czci harcerzy Franciszka i Pawła Buchalików, zaangażowanych w ruch oporu podczas niemieckiej okupacji w trakcie II WŚ. Franciszek i Paweł nie byli braćmi, ale łączyła ich chęć służenia Ojczyźnie i wierność harcerskim ideałom,  pomagali oni rodzinom powstańców i wydawali gazetkę „Zew wolności”. Podejmowali pracę konspiracyjną i charytatywną przez co zginęli tragicznie.

Dzieci odwiedziły także pomnik wzniesiony ku czci poległych i zamordowanych mieszkańców Gotartowic. Uczciły pamięć o osobach poległych w walce o wolność Polski minutą ciszy, zapaliły znicze przy odwiedzonych pomnikach.

Grupa Słoneczka wzięła udział w cyklu zajęć o harcerzach- niezapomnianych bohaterach. Podczas zajęć dzieci wysłuchały kilku piosenek harcerskich, które wprowadziły dzieci do tematu zajęć. Przedszkolaki dowiedziały się, kim są harcerze, od jak dawna istnieją, kto powołał Związek Harcerstwa Polskiego i jakie są najważniejsze zasady oraz wartości, którymi się kierują. Dzieci poznały sylwetki znanych harcerzy, którzy poświęcili swoje życie dla ratowania naszego kraju i zapisali się na kartach historii Polski. Obejrzały również zdjęcia naszych drużyn harcerskich z Boguszowic Starych i Gotartowic oraz dowiedziały się, jakie działania harcerze podejmują współcześnie. Przedszkolaki zapoznały się z wyglądem mundurka harcerskiego męskiego i damskiego. Na koniec pierwszego cyklu zajęć wspólnie wzięły udział w zabawie ruchowej „Idzie Zuch”.

Podczas kolejnych zajęć, dzieci poznały bliżej historię życia harcerzy Buchalików- mieszkańców pobliskich Gotartowic. Historia tych bohaterskich chłopaków niezwykle wzruszyła dzieci, które zgodnie uznały, że ich postawa była godna naśladowania, a miłość do kraju skłoniła ich do podejmowania ryzykownych decyzji, których konsekwencją mogła być utrata życia. Przedszkolaki obejrzały relację z uroczystości rocznicowych upamiętniających tamte wydarzenia. Dzieci dowiedziały się również, że na cześć harcerzy Buchalików został postawiony pomnik, nazwano jedną z ulic w Gotartowicach, Szkołę Podstawową nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Gotartowicach oraz lotnisko znajdujące się w tej samej dzielnicy. Na koniec zajęć dzieci odsłuchały uroczyście „Hymn Szarych Szeregów”.

W naszym przedszkolu zorganizowano rodzinny konkurs fotograficzny „Miejsce pamięci narodowej w mojej okolicy” oraz wystawę prac.