Drodzy Rodzice!

Bieżące informacje o wydarzeniach w P18 znajdziecie na profilu facebookowym!

KLIKNIJ OBRAZEK!
Facebook

 


 

Drodzy Rodzice!

Przypominamy, że wakacyjna przerwa w funkcjonowaniu przedszkola w tym roku przypada w dniach 2.08-13.08.2021. Dyżur wakacyjny wznowiony zostanie 16.08 i potrwa do 31.08.2021

 

ab7531f70e6737e74bd24478cd30a2cc


“Niech żyją wakacje, niech żyje pole i las,
i niebo, i słońce, wolny, swobodny czas.
Pojedzie z nami piłka i kajak, i skakanka,
będziemy grać w siatkówkę od samiutkiego ranka”

 

Dyrekcja, nauczyciele i wszyscy pracownicy ZSP nr 6 w Rybniku

życzą całej społeczności przedszkolnej spokojnych i radosnych wakacji.

 

Wypoczywajcie i spędzajcie  jak najwięcej czasu z rodziną,

abyście mogli od września przyjść do szkoły z dużą energią i zaangażowaniem.

 

Pamiętajcie, że dobra zabawa nie zwalnia Was z obowiązku dbania

o bezpieczeństwo swoje i innych.

Wystarczy wykazać zdrowy rozsądek i pamiętać o kluczowych zasadach bezpieczeństwa.

 

 

 

Bezpieczne-Wakacje-by-Ponad-Wszystko-600x848DZIECI W WIRTUALNEJ SIECI Jak chronić dziecko przed zagrożeniami cyfrowego świata?

POBIERZ BROSZURĘ


 

Drodzy Rodzice!

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, przedszkola w okresie wakacyjnym nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek przedszkolnych.

W wakacje dzieci będą mogły uczęszczać do naszego przedszkola za wyjątkiem dwóch tygodni. 

Nasze przedszkole będzie nieczynne w okresie od 2.08 – 13.08.2021 r.

Praca w systemie wakacyjnym rozpocznie się od 28 czerwca.

Rodziców, którzy zgłosili wolę uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie wakacyjnym, proszeni są o wypełnienie deklaracji odnośnie godzin pobytu i ilości posiłków. Są one dostepne przy wejściu do przedszkola. Informacja o ilości dzieci jest dla nas niezbędna z uwagi na organizację pracy przedszkola w okresie urlopowym.

Dziękujemy! 

Wakacje-2019-zwyczaje-Polakow-220081-900x900


 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021- INFORMACJE DO POBRANIA

 


 

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Przedszkole nr 18 w ZSP nr 6 w Rybniku

 

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym-KLIKNIJ TUTAJ!

 

 

 

 


 

received 306822964391586

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola nr 18 w ZSP nr 6
w Rybniku

 

 

 

LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH- KLIKNIJ!

 

 

 

 

Rodzice kandydata zakwalifikowanego do przedszkola są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola w terminie od 30 marca do 12 kwietnia br. (do godz. 15.00).
Potwierdzenie może być przesłane elektronicznie na adres p18rybnik@interia.pl (skan, zdjęcie podpisanego dokumentu) lub bezpośrednio złożone w przedszkolu, do którego zakwalifikowało się dziecko.
Potwierdzenie powinni podpisać oboje rodzice, chyba że z przyczyn obiektywnych nie jest to możliwe.

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE POTWIERDZENIA WOLI- POBIERZ!

 

 

 


 

INFORMACJA

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 29.03.2021 do 11.04.2021r. zostają zawieszone zajęcia w Przedszkolu nr 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6
w Rybniku.

W tym okresie będzie prowadzona edukacja zdalna. Materiały będą zamieszczane na stronie internetowej przedszkola w poszczególnych grupach oraz za pośrednictwem komunikatorów.

Dla wychowanków, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, przedszkole ma obowiązek zorganizować opiekę na terenie placówki.

Warunkiem jest złożenie pisemnego wniosku rodziców.
Z opieki mogą skorzystać również dzieci posiadające orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

 


 

pp-plakat-jasne-tlo

 

 


 

 

 

 

 

 

 UWAGA!

 

DRODZY RODZICE!

 

 

OD 11 LUTEGO DO 19 LUTEGO RODZICE DZIECI AKTUALNIE UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA SKŁADAJĄ DEKLARACJĘ O KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

 

WZÓR DEKLARACJI I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE "NABÓR DO PRZEDSZKOLA 2021"
W MENU PO LEWEJ STRONIE.

 

 

 

 

UWAGA RODZICE KANDYDATÓW DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022!

 

 

JEDNOCZEŚNIE WSZELKIE INFORMACJE I TERMINY NA TEMAT REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA DLA NOWYCH KANDYDATÓW RÓWNIEŻ ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE "NABÓR DO PRZEDSZKOLA 2021"

 

 


 

Kopia Przedszkole nr 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 zaprasza na

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

życzenia  sw

 

 

Historia Bożego Narodzenia w wykonaniu naszych przedszkolaków- kliknij!

 

 

 


 

OGŁOSZENIE

 

 

1

 

 

 

 

 

 


 

124558044 4690071771064019 4006582669121822522 o

 


 

 

 

 

 

 

 

Dzień dobry,
Szanowni Państwo,

Za nami dwa tygodnie nauki zorganizowanej zgodnie z procedurami Zespołu opracowanymi wg wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, MEN-u oraz Ministerstwa Zdrowia.

Chciałabym podziękować Państwu za dostosowanie się do obowiązujących zasad, za zrozumienie i pomoc w ich respektowaniu.

Wprowadzone zmiany min. ograniczony dostęp osób z zewnątrz, wyznaczenie strefy rodzica czy zmiany w organizacji zajęć przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i wychowankom w okresie reżimu sanitarnego.
W czasie epidemii szczególnie ważna jest współpraca i odpowiedzialne działanie, dlatego proszę Państwa o przestrzeganie wytycznych oraz przypominanie dzieciom zasad higieny i bezpieczeństwa.


Teresa Uchyła
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6

 

DRODZY RODZICE!
 
Informujemy, że zgodnie z decyzją MEN 1 września 2020 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny w formie stacjonarnej.
Nauka i pobyt dzieci będą odbywać się planowo według wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz procedur bezpieczeństwa, które obowiązują w placówce.

 
Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi procedurami.
 

 
 
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE OBOWIAZYWANIA STANU EPIDEMII- kliknij!
 
 
 
 

zebrani3e
 
 

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NR 18 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 6 NA ROK SZKOLNY 2020/2021
 
 
 
 
LISTA- KLIKNIJ!
 
 
 
 

LISTY DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH  DO PRZEDSZKOLA NR 18
W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM UZUPEŁNIAJĄCYM 
 
 
 
LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH- KLIKNIJ!
 
 
 

 
LISTY DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA
W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
 
 
 
 
LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH- kliknij!
 
 

 


WAŻNY KOMUNIKAT

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.
Przedszkole nr 18 Boguszowice Stare

 

 

 

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH- KLIKNIJ!

 Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie
do 19.06.2020 r. do godz. 12.00.

 

 


Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.
Dokument „Potwierdzenie woli” znajduję się na stronie internetowej przedszkola www.p18miastorybnik.pl
 w zakładce: „NABÓR DO PRZEDSZKOLA 2020”- KLIKNIJ!  

 

 


Potwierdzenie może być przesłane elektronicznie (skan, zdjęcie podpisanego dokumentu) lub bezpośrednio złożona
w przedszkolu, do którego zakwalifikowało się dziecko.

Potwierdzenie woli powinno być podpisane przez obojga rodziców, chyba, że z przyczyn obiektywnych nie jest to możliwe.

 

 
 
 
 
 
 

UWAGA RODZICE!
dyżur
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
DRODZY RODZICE!

W związku z decyzją Prezydenta Miasta Rybnika dotycząca wznowienia działalności przedszkoli, informujemy, iż od poniedziałku 1.06, wznawiamy zajęcia opiekuńcze dla wychowanków. W oparciu o wytyczne GIS, MZ i MEN zostały wprowadzone procedury dotyczące organizacji pracy placówki, w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dziecka w przedszkolu. Grupy przedszkolne będą organizowane do 12 wychowanków z przydziałem stałego nauczyciela (niekoniecznie wychowawca danej grupy).

Jedna z sal dydaktycznych została przygotowana na izolatorium, a w pozostałych salach wyposażenie i sprzęt dostosowano do obowiązujących wymogów.
 

Każdy rodzic, który zdeklarował obecność dziecka na zajęciach opiekuńczych zobowiązany jest do zapoznania się z procedurami oraz oświadczeniem, które należy dostarczyć do przedszkola.


Procedury bezpieczeństwa- kliknij!
 
 

OŚWIADCZENIE- kliknij!Procedury dla rodziców- kliknij!

 
Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu będzie prowadzone nauczanie zdalne dla dzieci pozostających domu.
Rodzice w dalszym ciągu mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego na dzieci do 8 roku życia.

 

Dyrekcja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 6


UWAGA RODZICE!
 
W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od dnia 18.05 dopuszcza się możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia te mogą być realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka z osoba prowadząca zajęcia.


 Jednocześnie informujemy, że to rodzice decydują o tym, czy dziecko będzie uczęszczać na zajęcia do przedszkola, czy w dalszym ciągu prowadzone będzie zdalne nauczanie.


Kontynuowana będzie możliwość korzystania z zasiłku na opiekę nad dzieckiem do lat 8.
 

 


 

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
w roku szkolnym 2020/2021

 

 

kontynuacja 

 

KLIKNIJ W LINK PONIŻEJ, ABY POBRAĆ

 

 

DEKLARACJA DRUK

 

 


UWAGA RODZICE KANDYDATÓW DO PRZEDSZKOLA!

 

 

Proszę zapoznać się z nowymi terminami przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym.

Nowe terminy znajdują się w zakładce NABÓR DO PRZEDSZKOLA.
Informacje o kolejnych etapach rekrutacji będą aktualizowane na bieżąco.

 


 

122

 

220

 

318

 


 

Easter Blessings1 

 

 

Projekt bez tytułu

 


 

 

Szanowni Państwo kochane dzieci Dla każdego z nas sytuacja w której się obecnie znajdujemy jest specyficzna i wymaga od nas wszystkich mobilizacji i wzajemnego zrozumienia. Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Edukac

 

 


 

Uwaga!

ZAWIESZENIE REKRUTACJI
W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych wszystkie działania związane z rekrutacją zostają zawieszone.

Nowe terminy rekrutacji zarówno do przedszkoli jak i do szkół podstawowych zostaną podane do wiadomości po wznowieniu pracy szkół i przedszkoli.

 

 

ZAMKNIĘCIE PLACU ZABAW I BOISK
Plac zabaw i boiska na terenie SP 16 w Rybniku ze względu na kwarantannę są ZAMKNIĘTE DLA WSZYSTKICH!

 

 


UWAGA!

 

W dniach 16.03-25.03 przedszkole pozostanie całkowicie zamknięte.
Dyżur telefoniczny pełni sekretariat
Szkoły Podstawowej nr 16
pod numerem telefonu:

 

(32) 42 20 511

 

 


UWAGA RODZICE!

 

 

zajecia-odwolane

 

 

 

Decyzją Premiera RP od dnia jutrzejszego 12.03.2020 r. do 25.03.2020 r. zawieszamy zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Zdajemy sobie jednak sprawę, że w przypadku dzieci najmłodszych trudno znaleźć opiekę z dnia na dzień. Dlatego w szczególnych przypadkach rodzice mogą je wysłać jutro i pojutrze do przedszkola, ale nauczyciele nie będą prowadzić zajęć dydaktycznych tylko zajęcia opiekuńcze.

 

 

Rodzicom należy się zasiłek opiekuńczy (14 dni) nad dziećmi do lat 8.

 Wnioski do pobrania

ZAS-36           
Z-15A

 


 


Drodzy Rodzice!

 

 

Prosimy o zapoznanie się z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, szkół
i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem
, opracowana
w uzgodnieniu z Ministrem Edukacji Narodowej.

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE- KLIKNIJ!

 

 

 

 

87267153 516878502299238 3816605903134654464 n

 

87966151 3573850982643660 4168728234256498688 o

 

rece

 

 

 


W tych wyjątkowych dniach, chcemy Państwu życzyć wiele zadowolenia
i sukcesów z podjętych wyzwań,
pokój na ziemi ludziom, a na niebie cisza gwiazd, grają anieli, świat się chlebem dzieli. Świat ma dziś świąteczny blask....

Pięknych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszystkiego dobrego w Nowym Roku 2020
składają:

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie i wychowankowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku

 

 

boze-narodzenie2
 


 

zabawa 4

 

 


"Polak- mały przedszkolak"- wyniki konkursu ogólnopolskiego

 

W listopadzie nasze przedszkole było organizatorem plastycznego konkursu ogólnopolskiego "Polak mały przedszkolak". Spośród wielu prac z całej Polski, jury wybrało 3 najlepsze. A oto wyniki:

 


I miejsce

ALICJA JADZIŃSKA, LAT 5,

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 W PASŁĘKU

 979

II miejsce

MATYLDA GOCMAN, LAT 6,

PRZEDSZKOLE NR 2 W NOWYM TARGU

 

Resized 20191203 151012

III miejsce

GABRYŚ JĘDRUCH, LAT 5,
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 90 IM. WRÓBELKA ELEMELKA W KATOWICACH

 

279

Zwycięzcom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy!

 

 


Drodzy Rodzice, Uczniowie,
Przyjaciele naszego Zespołu
Pomóżcie naszemu Zespołowi wygrać 1000 książek
w konkursie Empiku!

Zapraszamy do codziennego głosowania w aplikacji mobilnej Empiku w dniach 24.10-28.11.2019 r.

Jak głosować:
Zaloguj się lub zarejestruj w programie „Mój Empik”  
Wybierz szkołę/ Zespół na który chcesz głosować
Głosuj za pośrednictwem aplikacji mobilnej Empik. Codziennie możesz oddać 1 głos.
Alert w aplikacji mobilnej przypomni Ci o głosowaniu.
Przebieg głosowania zależy w dużej mierze od Waszego zaangażowania. Zachęcajcie do głosowania rodziny i znajomych.

Dziękuję i pozdrawiam
Bibliotekarz Zespołu

konkurs jak glosowac na szkole -1024x724

 


DRODZY RODZICE!

Tegoroczny rok szkolny 2019/2020 rozpoczynamy
w poniedziałek 2 września w godzinach zadeklarowanych przez rodziców. Dzieci przychodzą ubrane w wygodne ubranka, w podpisanych workach zabierają ubranie na zmianę oraz zmienne obuwie.

Serdecznie zapraszamy rodziców na zebranie ogólne, które odbędzie się 3 września (wtorek) o godz. 16.30 na sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 16. Po zebraniu ogólnym odbędą się zebrania w grupach z wychowawcami.

 

 


OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku

zaprasza rodziców dzieci zapisanych do

Szkoły Podstawowej nr 16

do klasy pierwszej na zebranie informacyjne, które odbędzie się

dnia 12 czerwca br. o godzinie 17:00

w świetlicy dużej.

 


DYŻUR WAKACYJNY 2019

Dyrekcja Przedszkola nr 18 informuje, że zapisy na dyżur wakacyjny w miesiącu lipcu potrwają
od 3.06 (poniedziałek) do 7.06 (piątek).
W miesiącu sierpniu dyżur pełni Przedszkole nr 50.

 

 


UWAGA!
RODZICE KANDYDATÓW!

 

Dyrekcja Przedszkola nr 18 w Rybniku informuje,
że 07.05.2019 o godz. 9.00 rozpoczyna się potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola, które będzie trwało
do 14.05.2019 do godz. 15.00.

Niezłożenie potwierdzenia woli jest jednoznaczne
z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 

 

 

 


 

 

DRODZY RODZICE PRZYSZŁYCH PRZEDSZKOLAKÓW!

Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty w naszym Przedszkolu. Przyjdźcie, przekonajcie się, zostańcie z Nami!

 

 

Dzień otwarty

 

 


 

BEZPIECZNYCH FERII!
6dfab11ce47852c4e45406734a11ebeb017804bf

 

 

 


 

 

Drogie dzieci, drodzy rodzice!


Życzymy Wam zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia. Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych napełni Wasze serca spokojem
i radością. Niech błogosławieństwo Bożego Dzieciątka towarzyszy Wam przez całe Wasze życie, a szczere i najpiękniejsze Bożonarodzeniowe życzenia spełniają się w każdym momencie.

Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy Przedszkola nr 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Rybniku.

bauble-1814972 960 720

 


 

 

 

ZABAWA KARNAWAŁOWA

 

 

 


 

Uwaga!

Zapraszamy rodziców wszystkich grup na zebrania,
które odbędą się we wtorek 27.11.18 o godzinie 16.30
w salach przedszkolnych:

Sala 3- gr. Żabki
Sala 4- gr. Jeżyki
Sala 5- gr. Misie
Sala 6- gr. Słoneczka

 

 

 


 

RODZICE!

 

Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa przedstawiamy Państwu list Minister Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

LINK DO POBRANIA

 


 

 

 

UWAGA RODZICE!

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 zaprasza rodziców dzieci przedszkolnych na zebranie ogólne, które odbędzie się 03.09.18 o godzinie 17.00 w sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 16.
Po zebraniu ogólnym odbędą się zebrania w grupach
z wychowawcami. 

 


 

UWAGA! DYŻUR WAKACYJNY

 

Dyrekcja Przedszkola nr 18 w Rybniku informuje,
że od 4 czerwca do 8 czerwca odbędzie się nabór dzieci na dyżur wakacyjny w miesiącu SIERPNIU.
W lipcu dyżur pełni Przedszkole nr 50.

 


 

 

Drodzy Rodzice!

Poniżej umieszczamy ważne komunikaty dotyczące darmowego szczepienia przeciwko pneumokokom dla dzieci z rocznika 2013-2016.

 

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 

 


NABÓR DO PRZEDSZKOLA 2018/2019

Więcej informacji- kliknij!

 

 


Drogie Dzieci! Drodzy Rodzice!

 

Zapraszamy zainteresowanych rodziców oraz dzieci na Dzień Otwarty w naszym przedszkolu! Już 6 marca w godzinach od 16.00-18.00. Przyjdź, zobacz, przekonaj się i zostań! Czekamy właśnie na Ciebie! 

 

DZIEŃ OTWARTY PRZEDSZKOLA NR 18

 


Zebranie z rodzicami 

 

Serdecznie zapraszamy rodziców na zebrania w grupach, które odbędą się 1 marca 2018 (czwartek) o godzinie 16.30.

 

 


UWAGA NABÓR DO KLAS I 


Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 16 w Rybniku informuje, że 05.03.18 r.
o godz. 8:00 rozpoczyna się nabór elektroniczny do szkoły podstawowej, który będzie trwał do 20.03.18 r. do godz. 15:00.


 


Adres strony naborowej:

 

www.rybnik.elemento.pl

 


 

 

Szanowni Państwo!

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku w związku zaistniałą sytuacją epidemiologiczną dotyczącą Inwazyjnej Choroby Meningokokowej, zaleca podjęcie działań profilaktyczno-zdrowotnych.

 

W załączeniu materiały profilaktyczno– informacyjne.

 

Załącznik1, Załącznik 2 

 


Serdecznie zapraszamy na

Koncert Laureatów Szkolnego i Przedszkolnego Konkursu

 

Kolęd i Pastorałek

 

wraz z gościem specjalnym

 

ZESPOŁEM

 

CARRANTUOHILL

 

21 styczeń (niedziela) godz. 17.00 Kościół NSPJ w Boguszowicach

 

 


 

 

Parmesan Cheese

 

 

 


Nowy Rok 2018 niesie wszystkim nadzieję
na uspokojenie, życzliwość i spełnienie marzeń.
W te piękne i jedyne w roku chwile
chcemy złożyć najlepsze życzenia
pogodnych, zdrowych i radosnych dni
oraz szczęśliwego Nowego Roku.

Dziękujemy, że jesteście częścią
naszej przedszkolnej rodziny.

 

 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne

uczniowie i wychowankowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6

 

 

szczęśliwego-nowego-roku-napis-z-bałwana 1262-6995

 

 


ZABAWA KARNAWAŁOWA 2018

 

Serdecznie zapraszamy na zabawę karnawałową organizowaną
przez Radę Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6

 

 

 

20 STYCZNIA 2018 r.

 

SALA OSP W BOGUSZOWICACH- STARYCH

 

GODZ. 19.00

 

ZAGRA: DJ KAROL NIKIEL

 

CENA: 170 ZŁ (OD PARY)

W CENIE: OBIAD, ZIMNA PŁYTA, KAWA, HERBATA, CIASTO, ZIMNE NAPOJE

ZAPISY W SEKRETARIACIE SZKOŁY OD: 18 GRUDNIA (W GODZ. 7.00-15.30)

WYMAGANA ZALICZKA W KWOCIE 50 ZŁ

 

 


INFORMACJA DLA RODZICÓW!!!

Zebranie Rad Oddziałowych szkoły i przedszkola odbędzie się
27 listopada (poniedziałek) o godz. 16.30 w dużej świetlicy szkolnej.

Zapraszamy!

 

 


 

UWAGA RODZICE!

 

23.11 (czwartek) odbędą się zebrania w grupach.
Szczegółowe informacje na temat godzin i sal są wywieszone w ogłoszeniach każdej grupy.

 

Grupa Żabki (3-latki)- godz. 16.30 sala nr 4
Grupa Misie (4 latki)- godz. 16.30 sala nr 5
Grupa Słoneczka (5 latki)- godz. 16.30 sala nr 3
Grupa Pszczółki (6 latki)- godz. 17.00 sala nr 3

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 


 

Uwaga! Konkurs!

Przedszkolny konkurs piosenki religijnej Bóg kocha mnie


 

Uwaga! Uwaga!

28 września (czwartek) od godz. 7.00 odbędzie się zbiórka makulatury.


INFORMACJA DLA RODZICÓW!!!

Zebranie Rad Oddziałowych szkoły i przedszkola odbędzie się
26 września (wtorek) o godz. 17.00 w dużej świetlicy szkolnej.

 

 


Drodzy mieszkańcy Boguszowic!!!

 

Zachęcamy do głosowania na boisko przy SP 16 

BUDŻET OBYWATELSKI 2017

Dzielnica 2  Projekt nr 1


Zdrowo, bo na sportowo -integracja sportowa mieszkańców Boguszowic.

Budowa ogólnodostępnego boiska do koszykówki”

TO BOISKO JEST DLA CIEBIE, TWOJEJ RODZINY I ZNAJOMYCH

 

 

ZASADY GŁOSOWANIA:

  • - Głosować może każdy kto ukończył 16 lat
  • - Trzeba znać swój PESEL
  • - Termin od 18 do 22 września
  • - Nie musisz być mieszkańcem naszej dzielnicy

  • Głosujemy:

- przez Internet: https://oskar.rybnik.eu/glosowanie

- lub osobiście w SP 16

 


UWAGA RODZICE!

 

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6
w Rybniku, informuje, że dnia 31 sierpnia (czwartek)
o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 16 odbędzie się zebranie rodziców dzieci, które w roku szkolnym 2017/2018 będą uczęszczać
do Przedszkola nr 18. Zebranie związane jest
z wprowadzeniem nowych wzorów umów.
Po zebraniu ogólnym odbędą się zebrania grupowe.

 

 


 

 PARKOWANIE

 

 Ze względu na wspólne bezpieczeństwo uprzejmie prosimy użytkowników 

parkingu Przedszkola  o niewjeżdżanie na zapełniony parking

oraz
nieblokowanie wyjazdu zaparkowanym już pojazdom.