Program „Poruszające bajki o emocjach”

Program „Poruszające bajki o emocjach”
Grupy – MOTYLKI, PSZCZÓŁKI oraz SŁONECZKA – mają możliwość uczestniczenia
w warsztatach pt. „Poruszające Bajki o Emocjach”.
Program realizowany jest przez CDP – Centrum Działań Profilaktycznych przy wsparciu finansowym Miasta Rybnika. Patronat nad programem pełni ORE, Instytut Psychiatrii
i Neurologii, KCPU.
Warsztaty rozwijają zdolność do rozpoznawania i regulowania emocji oraz wyrażania ich
w zdrowy sposób. Podczas spotkań wsparciem autoekspresji są instrumenty (bębny, kalimby, tingsze, gongi, kubki burzowe i inne), które sprzyjają rozwojowi umiejętności interpersonalnych, podnoszeniu samooceny oraz dają poczucie sprawstwa.
Zajęcia prowadzą trenerki: pani Ewa Siedlaczek oraz pani Aneta Kanafa.
W pierwszym tygodniu dzieci zastanawiały się, po co są emocje. Poprzez aktywne uczestnictwow historii bohaterów warsztatów dzieci rozmawiały także o frustracji, złości, rozczarowaniu, wdzięczności oraz strachu.
16 maja odbyły się także spotkania dla rodziców i nauczycieli o tematyce regulacji emocji.
Kolejny cykl zająć odbyły się w terminie 29.05-02.06.2023 r.